Sobre mi

Jordi Baró Giró

Fill de Cadaqués, aborigen cadaquesenc, nascut el dia 1 de desembre de 1976 amb lluna plena.
Me defineixi com un homu d’inquietuds i, a moments, de no tenir fre amb es meu projecte, que vos expliqui a continuació:
Es projecte, que neix a partir d’una creació projectada de sa meua ment, i posteriorment dibuixada, s’inicia el 2008, perdut entre mig des fiords noruecs, en un poble aïllat del món, Stamsund, que té certes similituds amb Cadaqués. I és que Cadaqués a l’istiu gaudeix de bon temps, però a l’hivern és com una illa, de clima dur, fred, tramuntana, ponent, vents que arriben a afectar-te emocionalment i psíquicament.
Així doncs, en aquest context i en un moment límit, marxi a Escandinàvia i, perdut dins des meu cos, me centri a focalitzar ses meues ganes de presentar-vos ses meues creacions i ses diferents possibilitats de funció que tenen. Es projecte “Grota”, amb punxa, i es subesquelet, sense punxa, que en es nostro Cadaqués se’n diu “Grotinya”.
El 2008 comenci a dibuixar, però no és fins al 2013 que materialitzi es meu treball que, a dia d’avui, i doni gràcies as meu esforç i a sa gent que m’ha ajudat a no parar, ja té peces de sa meua creació ubicades a Catalunya, Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i Argentina.