Vos presenti ses escultures GROTA i GROTINYA

Es projecte “Grota”, amb punxa, i es subesquelet, sense punxa, que en es nostro Cadaqués se’n diu “Grotinya”. El 2008 comenci a dibuixar, però no és fins al 2013 que materialitzi es meu treball que, a dia d’avui, i doni gràcies as meu esforç i a sa gent que m’ha ajudat a no parar, ja té peces de sa meua creació ubicades a Catalunya, Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i Argentina.